Er det sikkert at købe tøj fra en online tøj shop?

I langt de fleste tilfælde så ja. Du skal selvfølgelig bruge din sunde fornuft når du handler online til tøjbutikker, men generelt hvis du holder dig til danske web shops eller de store kendte udenlandske, er der ingen fare på fære.

Når du køber i en dansk forretning, er du godt sikret. Der gælder den danske købelov. Dvs. hvis du fortryder dit køb, eller hvis kjolen, bukserne, blusen bare ikke passer, kan du levere tøjet tilbage inden for 14 dage og få pengene tilbage.

Hvis du handler på en udenlandsk tøj shop, skal du læse deres regler om returnering. De store kendte online tøj shops tillader ofte at man returnerer tøjet, men det er altid en god idé at checke.

Du kan læse meget mere om det på Forbrugerrådets hjemmeside.

Du kan også få råd og vejledning på tænk.dk


Svar fra fedttøj.dk (28/01/2012)


Spørgsmål af Birgit H